Dziś jest: Czwartek 21 marca 2019 r.
 
 
 
 
Otwórz BIP
Pobierz uchwałę nr XXXII/262/97 - pobierz uchwałę
Pobierz status - pobierz status


Charakterystyka zakładu
 

Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Kolbuszowa działającą na zasadach określonych dla zakładów budżetowych..

Zakład wykonuje zadania użyteczności publicznej gminy. Do zadań tych należy:

  • utrzymanie czystości i porządku,
  • usuwanie nieczystości komunalnych stałych i płynnych, 
  • utrzymanie zieleni miejskiej,
  • utrzymanie zimowe dróg gminnych i ulic miejskich,
  • remont cząstkowy dróg gminnych i ulic miejskich.

Zakład mieści się w Kolbuszowej:

  • przy ul. Piłsudskiego 111a

Zakład jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej
email: zukkolbuszowa@wp.pl
Realizacja: UNT