Dziś jest: Niedziela 20 stycznia 2019 r.
 
 
 
 
Otwórz BIP
Pobierz uchwałę nr XXXII/262/97 - pobierz uchwałę
Pobierz status - pobierz status


Zakres świadczonych usług
 

Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej wykonuje zadania użyteczności publicznej gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 1. realizację zadań własnych gminy w zakresie utrzymania:
  • czystości i porządku,
  • dróg gminnych i ulic miejskich,
  • zieleni komunalnej i zadrzewień,
  • cmentarza komunalnego,
  • targowisk,
  • szaletów miejskich 
 2. wykonywanie inwestycji i remontów na obiektach i urządzeniach komunalnych,
 3. realizację zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz ustawy o obronie cywilnej.

 Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej
email: zukkolbuszowa@wp.pl
Realizacja: UNT